Bel Fıtıkları Bel Fıtıklarında İntradiskal Girişimler ( Lazer vs. )


 

Halk arasında "Lazer" veya "Bıçaksız Ameliyat" olarak bilinen yöntemlerdir. Lazer dahil olmak üzere birçok çeşidi vardır. Hepsinde ortak olan özellikler şunlardır:

 

  • En uygun hasta gurubu 3.Aşama Bel Fıtığı olan hastaların bir kısmıdır (hepsi için uygun değildir). Diğer aşamalardaki bel fıtıkları için bu yöntemler uygun değildir ve önerilmezler.
  • Lokal anestezi altında yapılırlar
  • Diskin içine kalın bir iğneyle girilir ve işlem yapılır. Hepsinde amaç disk hacmini birkaç santimetreküp azaltıp disk içindeki basıncı düşürmek ve böylece fıtığı bir miktar küçültmektir.
  • Yaklaşık işlem süreleri ortalama 15-20 dakikadır.
  • Risk oranları son derece düşüktür
  • Hastanede yatmayı gerektirmezler
  • Bütün bel fıtığı hastalarının sadece %10'unda uygulanabilirler
  • Uygun hastalarda uzun vadede başarı oranları %60'ın altındadır
  • SGK tarafından ücreti ödenmemektedir
  • Hastanemizde bu yöntemlerin hepsi yapılabilmektedir

Son günlerde moda olan OZON DİSKEKTOMİ veya İNTRADİSKAL OZON UYGULAMASI bu yöntemlerden biridir. Etkileri ve yan etkileri ile ilgili bilimsel sonuçlar henüz çok yetersiz olduğundan bu yöntem T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Tıp Dışı kabul edilen ve genelde cerrah olmayan kişilerce uygulanmakta olan bu yöntemi Tıbbi Ahlaka, Yasalara ve Hastalarımıza olan saygımızdan dolayı bu aşamada uygulamayı uygun görmüyor ve önermiyoruz. Uygulanması ekstra hiçbir deneyim ve yetenek gerektirmeyen son derece kolay olan ve bu yöntem, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından etkili ve güvenli bir yöntem olarak onay almadıkça hastanemizde uygulanmayacaktır.