Hastanemiz Teşhis Olanaklarımız


 

Laboratuar: Hastanemizde hormon, seroloji, biyokimya, kültür antibiyogram, ELISA, PCR, genetik testler dahil olmak üzere bütün laboratuar tetkikleri yapılabilmektedir.

Radyoloji: Hastanemizde 1,5 Tesla MRI, MR Anjiyografi, Multislice BT, Dijital Röntgen, Dijital skopi, Dört boyutlu Ultrason ve Renkli Dopler , Kemik Dansitometrisi ve Dijital Mamografi mevcuttur.

Tetkik ve tedavi amaçlı girişimsel radyolojinin uygulandığı hastanemizde PACS sistemi mevcuttur. Bu sistem sayesinde doktor, dünyanın her yerinden hastanın radyolojik tetkiklerini inceleyebilir. Ayrıca, hastanın istemesi durumunda görüntüler CD’ye veya filme basılabilmektedir.

DSA Anjiyografi: Hastanemizde Siemens DSA Anjiyografi cihazı mevcut olup, beyin ve omuriliğe ait anevrizma, damar yumağı (AVM) gibi damarsal hastalıkların kesin tanısı konulabilmektedir.

EMG Laboratuarı: Laboratuarımızda sinirlerle ilgili hastalıkların, sinir yaralanmalarının, sinir hasarlarının, sinir sıkışmalarının, kas hastalıklarının tanısı konulabilmektedir

EEG Laboratuarı: Epilepsinin tanısının konulabilmesi ve tedavisinin planlanabilmesi amacıyla hastanemizde Rutin EEG ve Uyku EEG’si yapılabilmektedir

İşitme Laboratuarı: Hastanemizde işitme bozukluklarının tesbiti ve nedenini ortaya koymak amacıyla Odiyometri, Timpanometri ve BERA tesleri yapılabilmektedir.